Op deze pagina werken we aan een

Integrale Kaart

van de bouwprojecten in en rond Valkenburg

De Provincie Zuid Holland schreef in januari 2018 dat “de Tjalmaweg/N206,  Project Locatie Valkenburg (PLV) en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) separate projecten zijn met ieder een eigen dynamiek, maar die ten allen tijde benaderd moeten worden als integrale opgave”. Door dit niet te doen kwam de minst logische Noordvariant als voorstel voor de tijdelijke N206,  worden unieke kansen gemist en wordt belastinggeld verspild.

Met deze 4 kaarten willen wij tot een integrale visie komen. De bedragen zijn schattingen op basis van de voor ons beschikbare gegevens. Aan u de oproep om ons aan te vullen en te corrigeren. Input kunt u sturen naar Katwijk Smart Village.

Klik op cijfers onder de kaarten voor meer achtergrondinformatie.

Bij de bouw van de N206 kan een aanzienlijke besparing worden bereikt wanneer het tijdelijke en definitieve ontwerp geplaatst worden in een integraal kader. Dit weegt op tegen de meerkosten die ontstaan bij een keuze voor de zuidelijke variant.

Door groen niet integraal te benaderen, inclusief de daarbij behorende ecologische verbindingszones, is de natuur wederom een randvoorwaarde in plaats van een centrale levensvoorwaarde voor insect, plant, struik, boom, vogel, dier en mens.

Leefbaarheid hangt nauw samen met de langzaam verkeer mogelijkheden. De tijdelijke Noordvariant vormt een aanslag op de leefbaarheid, het definitief ontwerp roept veel vragen op door het ontbreken van een integrale visie.    

Onder het excuus van tijdelijkheid wordt het EPvE niet opgevolgd, worden projectgrenzen overschreden, milieunormen niet opgevolgd en het groene park bij Valkenburg gereduceerd tot een groenstrook

HOV

Vraagstukken: Wat zijn de consequenties van het niet meenemen busbaan in de bakconstructie N206, van de toegankelijkheid van voetgangers en fietsers naar de bushalte?

KLIK OP DE 1 VOOR MEER INFO

 

Nieuwe N206

Vraagstukken: Wat betekent het voor de overige doorlooptijden, budgetten en milieubelasting dat de fiets/loopovergang van wijk naar wijk over N206 en HOV in Project N206 niet in ontwerp is meegenomen?

KLIK OP DE 2 VOOR MEER INFO

Afritten N206 auto

Vraagstukken: Wat zijn de consequenties dat niet mee-ontworpen en begroot is hoe auto’s van afritten nieuwe N206 over busbaan HOV, Kooltuinweg en nieuwe fietsroutes rijden?

KLIK OP DE 3 VOOR MEER INFO

4

Wijkverbindingen

Vraagstukken: Hoeveel kost een  latere realisatie van overbruggingen over de N206 en HOV meer dan integraal oppakken?

KLIK OP DE 4 VOOR MEER INFO

Parkstrook

Vraagstukken: Wat zijn blijvende consequenties van de keuze voor een tijdelijke N206 in het noorden:  bomenkap parkstrook en verdwijnen “recreatie”groen (spelende kinderen, sporters, honden uitlaten) met water ervoor in de plaats. 

KLIK OP DE 5 VOOR MEER INFO

Scholen / Bejaarden

Vraagstukken: Wat betekent de tijdelijke noordelijke variant voor het lesgeven op school (kinderen), voor leefcomfort van de bejaarden en voor fietsverkeer naar school? 

KLIK OP DE 6 VOOR MEER INFO

Nieuwe wijk (PLV)

Vraagstukken: Hoe leggen we slim de tijdelijke N206 aan zodat de bestaande wegen en de nieuwe wegen van het PLV alvast klaargemaakt worden, waardoor voorbelasting plaatsvindt. Dit scheelt kosten en daarnaast veel tijd.

 

KLIK OP DE 7 VOOR MEER INFO

Waterbeheer

Vraagstukken: Wat zijn de consequenties van 2x grote watergangaanpassingen , eerst N206, daarna HOV en nieuwe wijk?

KLIK OP DE 8 VOOR MEER INFO

9

Grondgebruik

Vraagstukken: Is het niet slim als de projecten (PLV, HOV en N206 worden gecombineerd? Dan kan de grond in goed overleg met belanghebbenden worden verworven. De grond is namelijk voor het PLV of HOV ook nodig. 

KLIK OP DE 9 VOOR MEER INFO

Unmanned Valley

Vraagstukken: Wat betekent dit voor de veiligheid voor de woonlocatie? Wat betekent dit voor de hoeveelheid groen aan de oostkant van de PLV?

KLIK OP DE 10 VOOR MEER INFO

11

N441

Vraagstukken: Wanneer deze weg wordt opgeheven, wat zijn de gevolgen voor: de doorstroming en capaciteit van verkeer op de N206?Bereikbaarheid van het Panbos?Auto en fietsverkeer over de N206?

KLIK OP DE 11 VOOR MEER INFO

12

Parkeergarage

Vraagstukken: Wat betekent het niet aanleggen voor de verkeersproblemen van het transferium, voor de groene doelstellingen op de PLV, voor de verkeersdrukte op de N206, voor verkeersproblemen in Valkenburg en PLV?

KLIK OP DE 12 VOOR MEER INFO

Barakkenbos

Vraagstukken: Wanneer moet er gestart worden met planten om te zorgen dat de stikstof van het verkeer van de nieuwe N206 gecompenseerd kan worden? Hoe groot moeten de bomen zijn die geplant worden? Zijn het bomen die passen in natuurlijke habitat?

KLIK OP DE 13 VOOR MEER INFO