Wat is KSV?

Onafhankelijk burgerinitiatief met een duurzame en toekomstgerichte kijk op mobiliteit en leefbaarheid in een lokale samenleving.

Waar gaan we voor?

Katwijk leefbaarder maken op het gebied van groen, mobiliteit, cultureelhistorisch erfgoed, gezondheid en veiligheid.

Agenda 2019

Groenbeleid, verkeerstellingen, kappen en compenseren groen, Vuurbaakplein.

Foto’s bomenkap

In de gemeente Katwijk.

KSV heeft verschillende inhoudelijke documenten opgesteld als inbreng in burgerparticipatietrajecten. 

KSV stukken om te downloaden