Persbericht

DOWNLOAD: Onderzoeksoproep 20 december 2020 Persbericht nav eigen onderzoek KSV bouwgrond N206, met oproep tot snel handelen aan gemeente vanwege zorgwekkende uitslag. Dit persbericht is de aankonding van het naar buiten brengen van een eigen rapport van KSV naar aanleiding van de verontrustende situatie met betrekking tot de stort van

Lees verder »

Reactie op uitspraak rechter

Behoeft natuurlijk geen verder betoog, maar het mag duidelijk zijn dat bewoners, school en KSV enorm teleurgesteld zijn in de voorlopige uitspraak van de Raad van State. Het algeheel belang (bouwen op het vliegveld) werd door de advocaat van de Provincie tijdens de rechtszaak gebruikt als ultiem drukmiddel om nu

Lees verder »
N206 - Tjalmaweg

Oude batterijen in slakken

Langs de Tjalmaweg zijn deze bergen materiaal neergelegd. Het schijnt restafval te zijn van de verbrandingsoven in Alkmaar. Dit spul mag onder de naam Beaumix gebruikt worden voor de wegenbouw. Echter, hier blijkt ook ander afval doorheen vermengd te zitten. Je komt van alles tegen, waaronder ook batterijen.  Dit is

Lees verder »
N206 - Tjalmaweg

Update Juridische Route

Inmiddels is bekend dat de rechter heeft besloten dat er nog niet gestart mag worden met kappen totdat de zitting is geweest. De afsluitingshekken zijn door Boskalis dus weer weggehaald.

Lees verder »
N206 - Tjalmaweg

Juridische route

Na een negatieve reactie op de eerder ingediende zienswijze gericht aan de Gemeente Katwijk op de oproep om de goedkeuring van de omgevings- en kapvergunning in te trekken hebben we met een bredere groep betrokkenen de stap naar de rechter gemaakt om af te dwingen dat de tijdelijke N206 tegen

Lees verder »
N206 - Tjalmaweg

Is gebruik slakken wel veilig?

De bouwactiviteiten zijn gestart en we maken ons zorgen of alles goed gebeurt. Zo wordt er voor de oprit slakken gebruikt wat opvliegt richting de bewoning.Wat zit hierin: restas als verbrand residu uit de verbrandsoven van het huisvuil uit Alkmaar. Dit is gebruikt voor het ophoging van (tijdelijke bouw) wegen

Lees verder »
N206 - Tjalmaweg

Zienswijze omgevingsvergunning

Download: Zienswijze omgevingsvergunning Het is onrechtmatig om de omgevingsvergunning voor de tijdelijke N206 aan de Noordkant af te geven. Dat is de conclusie in deze Zienswijze.

Lees verder »