Niet de rechtszaak kost gemeenschap geld: maar het niet integraal denken provincie kost de gemeenschap geld.

Oproep aan de rechter van de Raad van State om niet mee te gaan in schimmenspel.

Beste rechter van de Raad van State, 

Afgelopen dinsdag was het hoger beroep bij de Raad van State inzake de omgevingsvergunning N206 verleend door de Gemeente Katwijk aan de aannemer Boskalis, waarbij KSV, omwonenden, school de DubbelBurg, Jan vd Berg en Postmus Sierbestrating de appellanten, zoals het zo mooi heet, aanwezig waren. Bevoegd gezag, de gemeente Katwijk, ‘kon niet anders’ dan de vergunning verlenen. 

Maar… burgers werden opgeroepen massaal in bezwaar te gaan om de wethouder te sterken om de Omgevingsvergunning toch af te wijzen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. 350 bezwaarschriften ploften op de deurmat van het gemeentehuis. Schouderophalend en hoofdschuddend kon de wethouder toch geen aanleiding vinden, gesterkt door de gemeentelijke advocaat, om de burgers toch in het gelijk te stellen. Dringend verzoek van de wethouder om vooral hogerop te gaan: op naar de Raad van State.

De zitting was dus afgelopen dinsdag. Bijzonder: niemand wil de tijdelijke Noordelijke variant van de N206, welke een kaalslag aan de Parkzone veroorzaakt en heel veel overlast, en dat twee jaar lang. Fout in de aanbesteding van Provincie en Gemeente Katwijk, maar kan nog voorkomen worden. Stoere burgers spreken gezamenlijk hun rechtsbijstand verzekering aan, school haalt een potje leeg, spontane donaties van heel veel Valkenburgers, KSV duikt weer in de archieven en met behulp van de advocaat wordt het verweerschrift opgesteld. 

Op naar Den Haag. In de zaal worden we geconfronteerd met twee advocaten van de Gemeente Katwijk en een advocaat van de Provincie Zuid-Holland met in de zaal nog 7 adviseurs, waaronder de aannemer. Natuurlijk geen probleem, maar na de oproep van de wethouder zou je als burger op zijn minst een gelijk speelveld willen hebben. Strijden we dan niet voor hetzelfde doel, wil de gemeente Katwijk hun burgers echt afvallen? Zelfs bij de Raad van State, tegen beter weten in? 

Aan het eind van de zitting komt de Provincie als een echte Sinterklaas met kadootjes (sigaren uit eigen doos): net toevallig krijgt de school er drie klaslokalen erbij (twee te weinig en school moet zelf alles regelen) en trekt de advocaat van de Provincie het gehele proces uit zijn verband door te stellen dat bij afwijzing van de Omgevingsvergunning de bouw van het vliegveld een jaar wordt vertraagd. Dat is onkies en hiermee zet de provincie de hoogste macht voor het blok. Gemeente en Provincie (al helemaal niet) hebben niet het lef om voor de burgers op te komen, hebben die zelfs niet eens gevraagd als stakeholder, hebben grote steken laten vallen en hebben de omwonenden vooral gepasseerd. KSV kreeg geen inzage in belangrijke documenten, schimmig spel, opgetrokken rookwolken. Dat alles om de gemaakte foute keuze te verdoezelen. Zuidelijke variant te duur? Te duur ten opzichte van wat? Een slechte keus? Grote omissie bij het opstellen van de ingangseisen voor de aanbesteding? 

Beste rechter, dank voor uw hoor en wederom, kijk goed naar de stukken en neem uiteraard een weloverwogen besluit, waarbij niet alleen geld telt, maar zeker het welzijn van vele Valkenburgers, van kwetsbare groepen zoals jonge scholieren en ouderen en ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid van het dorp.

 Ik wens u veel wijsheid toe. Namens ons allemaal.