Parkstrook Noord

Waar gaat het om:

Op 8 januari 2018 is er overeengekomen in het zogenaamde Esthetisch Programma van Eisen hoe de nieuwe inrichting van de ruimte om de nieuwe N206 eruit moet komen te zien. Ook de Parkstrook aan de noordkant van de N206 is hierin meegenomen. In 2019 is er een voorstel gekomen van de aannemer op de tijdelijke N206 te plaatsen aan de noordkant. De inrichting van de Parkstrook is omgegooid tov het EPvE, zo kan de tijdelijke N206 op de toekomstige plek van het snelfietspad wat vanuit oogpunt van kosten veel voordeliger is. Er is in informatiebijeenkomsten aangegeven dat dit slechts een tijdelijke inrichting is. Dit is niet juist. De tijdelijke N206 is inderdaad tijdelijk, maar de consequenties van deze keuze zijn blijvend.

Hieronder informatie over wat er in het EPvE te vinden is, de nadelen van dit voorstel en het vraagstuk of de Gemeente Katwijk wel goedkeuring kan geven aan een vergunning die zo afwijkt van het afgesproken EPvE.

 

Wat staat er in het EPvE?

Zie hieronder artist impressions conform EPvE: https://rijnlandroute.nl/n206-tjalmaweg/

Voorstel Parkstrook 2019 Boskalis: 

is om een combinatie van behoeften op te lossen door herinrichting van het Park aan de Noordkant van de N206 tegen Valkenburg aan. Door daar het snelfietspad te localiseren kan er daarvoor de tijdelijke N206 op die plek gerealiseerd worden. Door daar de watergangen te verbreden, is het voor de bouwer het meest efficient om dat op een terrein te doen waar geen afstemming nodig is met grondeigenaren.

Kosten voorstel: 1,4 miljoen

 

 

Waarin verschilt het voorstel van Boskalis 2019 tov het EPvE?

veel groen > echter in het blijvende voorstel komt vooral veel water en minder groen. Er is zelf extra bomenkap (71 bomen, grotendeels door de provincie aan Valkenburg geschonken bij de bouw van de N206. Als deze bomen weg zijn duurt het zeker weer een aantal jaren (inschatting 20 jaar) voordat er weer bomen staan met een flinke omvang.)

– wandelpaden worden uitgebreid > echter er komt minder wandelruimte

– voetgangers krijgen meer ruimte > nee, er komt veel minder ruimte voor voetgangers dan in laatste ontwerp te zien is. > ipv de huidige 15 meter groen blijft er 1,5 meter over. Extra nadeel: dit is te smal om te fungeren als ecologische verbindingszone. 

– De sloot ligt op een andere plek:  in de EPvE en de website van de rijnlandroute tussen de bestaande n206 en het huidige fietspad.  In het voorstel van Boskalis is een grote meanderende waterpartij ingetekend voor fietspad en N206. Nadeel is ook dat bewoners van Duinzicht niet op het snelfietspad terecht kunnen.

 

 

Vraagstuk: Kan de Gemeente Katwijk de vergunning voor blijvende inrichting Parkstrook samenhangend met tijdelijke N206 aan de noordkant goedkeuren? 

Wat is de de rol  van de Gemeente Katwijk? 
Toetsing vergunningsaanvraag aan EPvE en aanvullende Eisen. Afspraken over toetsing van de ruimtelijke kwaliteit zijn na te lezen in de SOK / Samenwerkingsovereenkomst.

Ruimtelijke kwaliteit

Artikel 3

1. De Gemeente heeft op 18 januari 2018 het EPvE, versie 2.6 van 8 januari 2018 met aanvullende eisen van gemeente Katwijk d.d. 9 januari 2018 als aanvulling op het vigerend welstandsbeleid vastgesteld. Dit beleid treedt in werking op 26 januari 2018.

2. Het EPvE wordt na de besluitvorming conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel, een onderdeel van het welstandbeleid van de Gemeente.

3. Het onderdeel ‘Ruimtelijke Kwaliteit’, dat onderdeel uitmaakt van de inschrijving, wordt beoordeeld door het kwaliteitsteam RijnlandRoute / Tjalmaweg op basis van het vastgestelde EPvE. De Gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar Stadsbouwmeester. 

4. De Gemeente toetst in haar rol van bevoegd gezag de vergunningaanvraag aan het EPvE en de Aanvullende Eisen.

 

 

Fietspad

Wist u dat:

– Het huidige fietspad aan de Noordzijde deel uitmaakt van een knooppuntenroute . Deze route verwijst ook naar de Valkenburgse toren dus als deze route vervalt door de tijdelijke N206 hier te plaatsen, krijgt het torenmuseum aanmerkelijk minder bezoekers.

– Dat het fietspad ook intensief gebruikt word door scholieren en arbeidsforensen uit Katwijk a/d Rijn en Katwijk aan Zee en dus niet alleen voor Valkenburgers belangrijk is. Dit is ook van belang om te weten ivm de ligging van de tijdelijke N206.

– Veel toeristen gebruiken dit fietspad in de zomer om de streek te verkennen vanwege het rustige en open karakter van dit fietspad. Deze mensen zullen een andere route moeten nemen.

 

 

Is voor de blijvende situatie een snelfietspad aan de zuidkant niet handiger?

Is het met de komst van de Nieuwe Wijk en de HOV busbaan niet veel slimmer om het snelfietspad aan de zuidkant in te richten? Ook omdat de aansluiting met snelfietsverkeer naar Noordwijk zo veel beter is. Door het snelfietspad aan de noordkant te leggen wordt de Parkstrook onnodig versmald, ook omdat er middels een waterweg een afscheiding moet komen met langzaam verkeer. De zuidzijde lijkt veel logischer.

 

 

Hoe kunnen we kosten besparen met inrichting van de Parkstrook?

Met minimale parkinrichting van 0,4 miljoen, tijdelijke N206 aan de zuidkant = besparing 1 miljoen

 

 

Welke natuurwaarde heeft de Parkstrook?

De oude bomen zijn van waarde voor vleermuizen, inderdaad, niet alleen als verblijfplaats maar ook als jachtgebied op het terrein van vliegveld broeden nog Veldleeuwerik en Grutto, de laatsten van Katwijk. ‘S winters rijk aan eenden en kieviten, meestal ook veel Goudplevier, maar weet niet of die laatste er nog zijn de laatste jaren.

 

 

Handige links:

Esthetisch Programma van Eisen is terug te vinden tussen de links van deze vergadering: link naar PvE

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Katwijk en Provincie Zuidholland 05-02-2018 
link naar PDF