Nieuwe wijk (PLV)

Plv is een project van RVB en gemeente waar de provincie wel bij betrokken is maar in de beginfase was daar amper nog sprake van.

Door het bouwen van de brug over de nieuwe waterweg op de PLV is het mogelijk om deze brug gelijk aan te leggen. Dit scheelt in de kosten. Daarnaast scheelt dit veel onnodige projecttijd.

In 2019 is met alle partijen een overeenkomst gesloten dat er een groene strook blijft tussen de bebouwing en Wassenaar.

Vraagstuk Broedende Vogels: 

Wordt er rekening gehouden dat er op het terrein van het vliegveld nog Veldleeuwerik en Grutto, de laatsten van Katwijk broede? ’s winters rijk aan eenden en kieviten, meestal ook veel Goudplevier, onduidelijk is of die laatste er nog zijn.