Oude batterijen in slakken

Langs de Tjalmaweg zijn deze bergen materiaal neergelegd. Het schijnt restafval te zijn van de verbrandingsoven in Alkmaar. Dit spul mag onder de naam Beaumix gebruikt worden voor de wegenbouw.

Echter, hier blijkt ook ander afval doorheen vermengd te zitten. Je komt van alles tegen, waaronder ook batterijen

Dit is dus gewoon chemisch afval wat nu ten westen van Valkenburg is neergegooid.

Het is ten zeerste de vraag is of dit geoorloofd is.

  1. Wat zijn de effecten als het waait voor de bevolking?
  2. Wat zijn de effecten voor het water? 
  3. Wat zijn de effecten voor de natuur?

KSV heeft hier eerder aan de Omgevingsdienst vragen over gesteld. Geantwoord werd dat er niks mis mee is en dat als het waait er gesproeid kan worden.

We hebben de gemeente Katwijk met klem gevraagd te controleren en te handhaven waar nodig.

Omdat het niet logisch is dat dit geen negatieve effecten heeft, gaan wij kijken om zelf laboratoriumonderzoek te doen.

We houden ons aanbevolen voor wie ons hierbij kan helpen.

Daarnaast kan een ieder zelf een milieudelict melden via deze link https://www.politie.nl/themas/milieu.html

 

Antwoord Provincie op vragen over dit materiaal:

Aannemer Boskalis gebruikt het materiaal Beaumix als ophoogmateriaal en voorbelasting voor de kunstwerken, de nieuwe aansluitingen en de tijdelijk verlegging van de N206. Beaumix is een zogenaamde gewassen AEC1-bodemas en een restproduct van de afvalenergiecentrales. Na schoonspoeling kan dit materiaal als vrij toepasbare grondstof worden gebruikt bij de aanleg van wegen. Rijkswaterstaat heeft dit materiaal in 2018 gecertificeerd als innovatieve grond- en bouwstof. Vanuit het streven naar een circulaire economie heeft gebruik van hernieuwbare grondstoffen de voorkeur boven het gebruik van primaire bouwstoffen zoals zand.

Met het gebruik van Beaumix geven Boskalis en de provincie ook invulling aan de Green Deal GWW die beide partijen ondertekend hebben. Er wordt overigens op een aantal locaties ook zand als ophoogmateriaal gebruikt.

1 AEC = afvalenergiecentrale Pagina 2/4

Persbericht Boskalis zelf over Beaumix:

(link naar persbericht)

Info van expert:
Er zijn grofweg 3 soorten gebroken puin:

1) Betonpuin.
Dat is op zich schoon spul.
Betreft uitsluitend gebroken beton, de stalen wapening is er dan met een magneetband uitgepikt.
Is relatief duur. Wordt uiteindelijk kneiterhard.

2) “Beaumix”
(is ook maar een handelsnaam). Dit zou Boskalis gebruiken.
Dit spul moet gezeefd en gesorteerd worden op een vaste installatie.
Er zitten dan 8 man  te sorteren, én de boel gaat ook over een magneetband. Gaat ook door de zeeftrommel, waardoor stukjes plastic e.d. er ook uit gezeefd worden.

3) RePak.
Dat rolt meestal van een mobiele puinbreker af.
Makkelijk met transport, want je rijd het van de sloop af naar een bouwproject.
Zo’n mobiele puinbreker is niet altijd “state off the art” Magneetband of trommelzeef is niet altijd aanwezig,laat staan een sorteervoorziening. Het is aan de machinist, die de breker vult, om op het oog te zorgen dat je er niet teveel troep ingooit.
Dit spul wordt meestal gebruikt als funderings-laag in de wegenbouw (wordt dan toch afgedekt…).
Dit spul is ongeveer €2 per ton goedkoper dan Beaumix.

__________________________

Conclusie:

Is hier wel  Beaumix gebruikt?

Via onderstaande link kun je nog wat informatie vinden .

https://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bouwstoffen-en-afvalstoffen/puin-en-granulaten/bouwstoffase-puin-en-granulaten