Persbericht

DOWNLOAD:

Persbericht nav eigen onderzoek KSV bouwgrond N206, met oproep tot snel handelen aan gemeente vanwege zorgwekkende uitslag.

Dit persbericht is de aankonding van het naar buiten brengen van een eigen rapport van KSV naar aanleiding van de verontrustende situatie met betrekking tot de stort van AEC-Bodemas voor de aanleg van de tijdelijke N206 en de verbreding van de N206.

Het vinden van een grote hoeveelheid metaal, plastic en batterijen in het gestorte bouwmateriaal in september 2020 was aanleiding voor KSV om zich grondig te verdiepen in:

  • Het materiaal: wat zou Beaumix moeten zijn en wat zien we hier
  • Informatie vanuit overheidsinstanties zelf: waar zijn er risico’s
  • Het proces: wat is er op welke manier door wie onderzocht
  • De uitkomst van  2 lab-onderzoeken uitgevoerd in opdracht van KSV


De inzichten die zijn opgedaan zijn alarmerend:

  • Gezien de op het oog slechte kwaliteit van de Beaumix – ook wel AEC-bodemas – is het denkbaar dat hier (gedeeltelijk) IBC-bouwstoffen zijn gebruikt. Voor het gebruik van deze materialen gelden erg strenge regels.
  • In monsters genomen op 8 november nabij de Kooltuinweg 31 zijn met behulp van de gekozen onderzoeksmethode hoge concentraties van de volgende zware metalen aangetroffen: chroom, cadmium, koper, nikkel, lood en zink. De concentraties zware metalen in het monster voldoen niet aan de samenstellingseisen van bodem volgens Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet


Het rapport heeft de naam Onderzoeksoproep. Er moet onafhankelijk gedegen onderzoek komen, dat is het dringende beroep dat hiermee gedaan wordt.

De vragen in dit rapport en deze oproep zijn nadrukkelijk gericht aan de gemeente Katwijk. De verantwoordelijke instantie die zich niet langer kan verschuilen achter de “administratieve” werkelijkheid maar aan het werk moet om de “feitelijke” werkelijkheid boven water te krijgen.

Meer informatie:

E-mail: katwijksmartvillage@gmail.com
Piet Ooms, 06 2280 4866 of Daniëlle Hoek, 06 3976 6055