Gemeente stelt uit

De Gemeente Katwijk heeft vandaag een persbericht uitgebracht over de R-net buslijn.
 
De belangrijkste punten:
 
  1. Uitstel om beter naar de inpassingsmaatregelen te kunnen kijken.
  2. Verbeteringen zijn inderdaad mogelijk tov de huidige inpassingsmaatregelen.
  3. Nieuwe voorstellen zijn onderzocht maar het heeft pas zin om deze met elkaar te bespreken als er meer duidelijkheid is over het integrale traject tot Leiden.
  4. Gemeente verwacht pas begin 2017 met ons verder te kunnen praten.

Vanuit Katwijk Smart Village zijn wij blij dat er extra tijd is om zorgvuldig te kijken naar de verbeteringen in de inpassingsmaatregelen. Wij blijven heel graag op inhoud met de gemeente meedenken.
Ook juichen wij toe dat er goed naar het integrale traject wordt gekeken. Als we samen als gemeente, ondernemers, burgers en belangengroepen met een open mind naar kansen en mogelijkheden blijven kijken, halen we er voor Katwijk het beste uit!
 
Wij zijn blij met dit signaal, maar omdat er nog geen zekerheid is dat in de daadwerkelijke besluitvorming de huidige inpassingsmaatregelen echt van de baan gaan, blijven we betrokkenen de gelegenheid geven om via de petitie te laten weten dat verkeersveiligheid in de woonwijken, behoud van groen, behoud van rotondes en wooncomfort belangrijk zijn.