Barakkenbos

Het Barakkenbos is noodzakelijk om de stikstofdepositie, als gevolg van de de verwachte verkeerstoename na realisatie van de nieuwe N206 te compenseren. Dit slaat namelijk binnen een paar honderd meter van de weg neer en kan zo in een van de kwetsbaarste stukken duin van Berkheide terecht komen (*habitatype grijs duin ontkalkt). Als die stikstof daar allemaal op neerslaat, groeien de vegetaties dicht met grassen etc. Bos houdt stikstof tegen en tevens co2 opslag. Daarbij komt dat het een mooie recreatiefunctie heeft.

Vraagstuk: Mag er wel gebouwd worden als groei bomen 20 jaar duurt?