Actie Nee tegen Noord

door groep Valkenburgers georganiseerd

De provincie wil voor minimaal 1,5 jaar de tijdelijke N206 aan de noordzijde pal langs ons dorp leggen, nog veel dichter dan nu het geval is.
• Het fietspad en al het bestaande groen met 159 bomen verdwijnt.
• We krijgen veel geluids-, trilling- en fijnstofoverlast en veel extra verkeer over de Hoofdstraat.
• En hiervoor krijgen we uiteindelijk een snelfietspad,
water en een veel smallere groenstrook terug.

Zaterdag 14 maart: Start Vlaggen tegen Noord

Een week lang, van zaterdag tot zaterdag laten we met Valkenburgse vlaggen en protestposters zien wat de mening van Valkenburg is. Met z’n allen staan we sterker, dus hang de poster goed zichtbaar op achter het raam en vlag de hele week. (Bij Jack Hoekstra zijn nog vlaggen te koop.)
Wij gaan zaterdagmiddag fietsen door het dorp om hiervan een filmpje maken. Dat sturen we dan naar de provincie.

Donderdagavond 19 maart,
19:30 uur, gemeentehuis Katwijk

Op deze avond is in principe een informatieve sessie gepland over de (tijdelijke) N206. De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving erover denkt en nodigt inwoners en betrokkenen uit om mee te praten.
Door de coronacrisis is het nog onduidelijk hoe deze sessie zal verlopen en of er publiek bij mag zijn. Betrokkenheid vanuit Valkenburgers is in ieder geval belangrijk om te laten zien dat het hele dorp deze tijdelijke N206 aan de dorpszijde een slecht idee vindt.
In ieder geval: laat je hart voor Valkenburg spreken, en laat je mening horen.

Er is al veel protest geweest, maar de provincie beweert dat dit maar van een klein groepje afkomstig is… Dus laten we de komende week op twee manieren een – corona-veilig – massaal tegengeluid laten horen en duidelijk maken dat alle Valkenburgers tegen de noordelijke tijdelijke N206 zijn.

NEE-TEGEN-NOORD