Actie Nee tegen Noord

door groep Valkenburgers georganiseerd De provincie wil voor minimaal 1,5 jaar de tijdelijke N206 aan de noordzijde pal langs ons dorp leggen, nog veel dichter dan nu het geval is.• Het fietspad en al het bestaande groen met 159 bomen verdwijnt.• We krijgen veel geluids-, trilling- en fijnstofoverlast en veel extra verkeer over de Hoofdstraat.• […]