HOV & Fietspaden

Belang HOV

HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer. In het Esthetisch Programma van Eisen van de N206 staat genoemd dat er integratie plaats moet vinden met HOV.  
PLV kan niet ontwikkeld worden zonder goed HOV. Nu wordt HOV 3-4 jaar na oplevering N206 uitgevoerd en van een integrale visie lijkt geen sprake. Onnodige extra investeringen zijn daarmee gemoeid. HOV en de afslagen naar PLV moeten zich kruisen, daar is nu niet in voorzien. 

Welke kosten zijn er extra door gebrek aan integraal denken?

Inschatting extra kosten door niet integraal ontwerp: 5-10 miljoen
Hoe is de ligging van de bushalte? HOV halte aan de zuidkant is bepaald. De enige manier om daar te komen wordt via het fietspad naast de ongelijkvloerse kruising.

Zijn er consequenties voor andere buslijnen? 

HOV halte aan de zuidkant is bepaald door de provincie vanwege de exploitatie daarvan: meer gebruikers. Dat kan consequenties hebben voor het onderliggend busnetwerk. Een concessie is gebaseerd op aantal uren vervoer. Als veel uren opgaan aan het HOV blijft er minder over voor gewone buslijnen. De wijkraad van Valkenburg maakt zich grote zorgen over het verdwijnen van buslijnen in Valkenburg. 

Wat betekent het dat in de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland een HOV plaatje te zien is met een knik de nieuwe wijk in? (zie plaatje)


Links op een rij:

R-net Leiden-Katwijk-Noordwijk (website prov. zuid-holland)  

Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

Hoe stimuleren we zoveel mogelijk mensen de fiets te pakken?

Ingebracht idee:
“Ik zie veel ideeën voor vervoer per auto en openbaar vervoer, maar zou ook aandacht willen vragen voor nieuwe fiets- en wandelpaden. Ik zou zeer blij zijn met een snelfietspad over voormalig vliegveld, zodat ik sneller naar Den Haag kan fietsen zonder de uitlaatgassen van de a44 of n441. Dat is niet alleen duurzamer maar wie weet gaan meer mensen dan uit de auto of bus! Winst dus op alle fronten. En er is nu ook geen goed pad voor wandelaars. Is het bijvoorbeeld niet bizar dat het Limespad niet door Valkenburg maar door Rijnsburg gaat? En het Valkenburg meer zou ook als park ontwikkeld kunnen worden, met een doorlopend wandel- en fietspad.“