Unmanned Valley

Info: De testlocatie zou tegen Wassenaar komen te liggen, die vervolgens in ruil daarvoor een grotere groene buffer wil.

Gemeenten akkoord maar rvb heeft die groene buffer inmiddels al weer aangepast.

De provincie heeft een luchthaven besluit genomen zodat het vliegen met drones mogelijk is, maar er moet ook nog een corridor naar zee geregeld worden zodat de drones getest kunnen worden over een langere afstand.

Nadeel: Het ruimtebeslag ervan betekent minder ruimte om 5000 woningen goed te positioneren om een kwalitatieve wijk te ontwikkelen.

Vraagstuk: Wonen bij een testlocatie voor drones is dat niet gevaarlijk? De regelgeving voor drones is nog steeds niet duidelijk, wat mag wel en wat mag niet.

Vraagstuk: Die buffer staat trouwens vol met bedrijven Ed dus hoe krijgen we dat groen? Dan zouden al die bedrijven moeten worden verplaatst of uitgekocht?

Handige links:

Rapport Ontwerpverkenning 2017