Persbericht

DOWNLOAD: Onderzoeksoproep 20 december 2020 Persbericht nav eigen onderzoek KSV bouwgrond N206, met oproep tot snel handelen aan gemeente vanwege zorgwekkende uitslag. Dit persbericht is de aankonding van het naar buiten brengen van een eigen rapport van KSV naar aanleiding van de verontrustende situatie met betrekking tot de stort van AEC-Bodemas voor de aanleg van […]

Reactie op uitspraak rechter

Behoeft natuurlijk geen verder betoog, maar het mag duidelijk zijn dat bewoners, school en KSV enorm teleurgesteld zijn in de voorlopige uitspraak van de Raad van State. Het algeheel belang (bouwen op het vliegveld) werd door de advocaat van de Provincie tijdens de rechtszaak gebruikt als ultiem drukmiddel om nu niet in te gaan op […]

Oude batterijen in slakken

Langs de Tjalmaweg zijn deze bergen materiaal neergelegd. Het schijnt restafval te zijn van de verbrandingsoven in Alkmaar. Dit spul mag onder de naam Beaumix gebruikt worden voor de wegenbouw. Echter, hier blijkt ook ander afval doorheen vermengd te zitten. Je komt van alles tegen, waaronder ook batterijen.  Dit is dus gewoon chemisch afval wat […]

Update Juridische Route

Inmiddels is bekend dat de rechter heeft besloten dat er nog niet gestart mag worden met kappen totdat de zitting is geweest. De afsluitingshekken zijn door Boskalis dus weer weggehaald.

Juridische route

Na een negatieve reactie op de eerder ingediende zienswijze gericht aan de Gemeente Katwijk op de oproep om de goedkeuring van de omgevings- en kapvergunning in te trekken hebben we met een bredere groep betrokkenen de stap naar de rechter gemaakt om af te dwingen dat de tijdelijke N206 tegen het dorp aan wordt gebouwd […]

Is gebruik slakken wel veilig?

De bouwactiviteiten zijn gestart en we maken ons zorgen of alles goed gebeurt. Zo wordt er voor de oprit slakken gebruikt wat opvliegt richting de bewoning.Wat zit hierin: restas als verbrand residu uit de verbrandsoven van het huisvuil uit Alkmaar. Dit is gebruikt voor het ophoging van (tijdelijke bouw) wegen naast de toekomstige weg. In een […]

Zienswijze omgevingsvergunning

Download: Zienswijze omgevingsvergunning Het is onrechtmatig om de omgevingsvergunning voor de tijdelijke N206 aan de Noordkant af te geven. Dat is de conclusie in deze Zienswijze.

Stop bomenkap Valkenburg

Download stukken: Zienswijze kapvergunning bezwaarschrift bomenkap Kom in actie tegen de de onnodige kap van 122 bomen vanwege de Noordelijke variant van de tijdelijke N206. Als we massaal bezwaar maken doen we er alles om te voorkomen dat binnenkort de kettingzaag in de bomen gaat. Download  het bezwaarschrift via de groene knop hierboven, vul het […]

Persbericht tijdelijke N206

Ook beschikbaar als download: persbericht 3 april 2020 Katwijk Smart Village, 3 april 2020 KSV is teleurgesteld door gebrek aan inhoudelijke diepgang in de afwijzende reactie van de Provincie Zuid-Holland op het rapport van KSV met oproep om integrale aanpak serieus op te pakken. Valkenburgse bevolking wordt door provincie afgescheept Uit de reactie van de […]